Registre finestreta única

PER COMPLETAR A través d'aquest servei es pot registrar i cursar les sol·licituds, escrits o comunicacions adreçats a l'Administració General de l'Estat o altres administracions públiques autonòmiques i fins i tot locals, en entitats públiques diferents de l'organisme destinatari.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Perquè es pugui registrar un document a través del Conveni de Finestreta Única, s'haurà d'acompanyar sempre d'Escrit (Instància) amb indicació -a peu de pàgina- de l'Organisme de destinació i l'adreça postal completa del mateix (Carrer, Número, Codi Postal i municipi).

Lloc

Email: frosello@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Lloc

Email: frosello@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Registre de la documentació presentada

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batle