Sol·licitud de recursos municipals

Té per objecte demanar material de l'ajuntament per a realitzar activitats diverses, aquests materials poden ser projectors, taules, cadires etc.

Destinataris

Associacions i ciutadans

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Les associacions d'entitats ciutadanes tindran prioritat sempre que el material demanat estigui disponible.
El material es demanarà amb un mínim d'1 setmana.
Els particulars s'encarregaran de la recollida i el lliurament en el lloc i el termini que se li indiquen.
La notificació de la sol licitud al ciutadà es realitzarà per telèfon.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud específica (dades requerides)
DNI

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Empadronament al municipi

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

1 setmana

Requisits

Empadronament al municipi

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

1 setmana

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Material per a activitats diverses

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Iniciatives

Òrgan competent per a resoldre

Batle