Sol·licitud de celebració de matrimonis civils

Celebració de casament civil a l'Ajuntament.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Instància
Autorització del jutjat
Fotocòpia del DNI de les persones interessades i dels testimonis.

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Majoria d'edat
Els menors de 14 a 16 anys hauran d'obtenir prèviament el permís del Registre Civil.
Els menors de 16 a 18 anys podran ser emancipats per concessió dels seus pares o dels que tinguin la pàtria potestat, i feta l'emancipació demanaran certificat literal de naixement amb inscripció marginal de l'esmentada emancipació

Taxes

Taxa matrimoni civil
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

Majoria d'edat
Els menors de 14 a 16 anys hauran d'obtenir prèviament el permís del Registre Civil.
Els menors de 16 a 18 anys podran ser emancipats per concessió dels seus pares o dels que tinguin la pàtria potestat, i feta l'emancipació demanaran certificat literal de naixement amb inscripció marginal de l'esmentada emancipació

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Citació per a la celebració del matrimoni

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Família

Òrgan competent per a resoldre

Batle