Adquisició de drets d'ús funerari

Permet obtenir la concessió de l'ús temporal de nínxols i columbaris del primer soterrament i trasllat de restes, per un període determinat.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Pagament del 50% de la taxa del dret funerari que es vol comprar en presentar la sol·licitud.
Pagament del 50% restant del dret funerari a la resolució de l'expedient.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
DNI / Passaport / NIE: document d'identificació del sol·licitant (original i còpia)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Taxes

Taxa per la concessió/lloguer de drets funeraris
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Títol de dret d'ús funerari

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Batlia