Canvi de titularitat del dret d'ús funerari

Sol·licitud de transmissió de la titularitat de l'ús temporal de sepultures per reversió, mort de la persona titular.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

Si

Llistat de normatives

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Instància
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació) original i còpia del sol·licitant
Testament, certificats d'últimes voluntats, llibre de família o partida de naixement de les persones hereves (en cas de transmissió per defunció)
Certificat de defunció de la persona titular (en cas de transmissió per defunció)
Original del títol concessional de l'ús funerari (en cas de transmissió per defunció)

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

El nou i l'anterior titular han de ser familiars fins al quart grau en línia directa o hereu testamentari un altre

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

El nou i l'anterior titular han de ser familiars fins al quart grau en línia directa o hereu testamentari un altre

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Titularitat del dret d'ús funerari actualitzada

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Serveis Funeraris

Òrgan competent per a resoldre

Batlia