Repintat de guals

Revisió, actualització i repintat dels guals a la via pública.

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Aquest procediment és una sol licitud específica dins dels procediments d'avisos, queixes i suggeriments. Es podrien crear, en funció de la demanda del municipi, procediments de reparació de fanals, vorades, sots, portes, claveguerams etc.

Llistat de normatives

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud general
Acreditació del pagament de la taxa

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser titular de la llicència de gual

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser titular de la llicència de gual

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Repintat del gual

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia