Sol·licitud de consultes i còpies de l'Arxiu municipal

Té per objecte demanar consultes i / o còpies de la documentació que es troba a l'arxiu municipal (documentació que ha finalitzat la seva tramitació administrativa)

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud genèrica
Autorització de la propietat o document que acrediti la propietat
Fotocòpia de DNI

Terminis

-

Lloc

Email: arxiu@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

La consulta és lliure, però en el cas de sol licitud de còpies s'ha de demostrar un vincle de propietat o autorització del propietari

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Email: arxiu@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

La consulta és lliure, però en el cas de sol licitud de còpies s'ha de demostrar un vincle de propietat o autorització del propietari

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

Positiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Consultes i còpies

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Cultura

Òrgan competent per a resoldre

Batlia