Certificat de residència (viatges)

Té per objecte demanar una acreditació de residència a les Illes Balears, per poder beneficiar-se de les bonificacions establertes per a aquests residents als serveis que regula el transport aeri

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

DNI / NIE
Menors:
Llibre de família, certificat de naixement o document acreditatiu del mateix

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Nacionalitat Espanyola i nacionalitat membres de la UE amb NIE

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Nacionalitat Espanyola i nacionalitat membres de la UE amb NIE

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de residència (viatges)

Organisme responsable

Padró Municipal d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batle