Sol·licitud de certificats i còpies de documentació en expedients d'obres

Sol·licitar diferents tipus de certificats i còpies dels mateixos o d'altres documents durant l'execució d'un expedient d'obres

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud general
Documentació acreditativa de la condició d'interessat

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

En cas d'expedients finalitzats (que han obtingut llicència), qualsevol persona, amb l'excepció de domicilis particulars, per als quals es requereix el consentiment del titular de l'immoble, autorització o ordre judicial.
En cas d'expedients en tramitació, només els interessats legítims i en tal sentit, que es personin a l'expedient

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

En cas d'expedients finalitzats (que han obtingut llicència), qualsevol persona, amb l'excepció de domicilis particulars, per als quals es requereix el consentiment del titular de l'immoble, autorització o ordre judicial.
En cas d'expedients en tramitació, només els interessats legítims i en tal sentit, que es personin a l'expedient

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificats i còpies demanat

Organisme responsable

Urbanisme

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Habitatge, Urbanisme

Òrgan competent per a resoldre

Batle