Certificat de convivència

Té per objecte demanar un certificat que acrediti la convivència entre dues persones

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Només es pot expedir el certificat a la persona interessada, en tot cas pot signar una autorització (original) i fotocòpia del seu document acreditatiu.
Històric en el supòsit que la persona ja no figuri d'alta en el padró municipal demanar la resolució, no és en l'acte, triga entre 1 i 5 dies.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

DNI / Passaport / NIE: document d'identificació
Llibre de família, certificat de naixement del menor o document acreditatiu (en cas de menors)

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Estar inscrit o haver estat inscrit en el padró municipal d'habitants

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat de convivència

Organisme responsable

Padró Municipal d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batle