Baixa d'ofici del Padró Municipal d'Habitants

Té per objecte donar de baixa per ofici a les persones inscrites al Padró Municipal d'Habitants que ja no resideixen al municipi, el tràmit o demanarà la persona titular o arrendatària de l'habitatge.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud de baixa
DNI / Passaport / NIE (document d'identificació)
Contracte d'arrendament (en cas de ser arrendatari de l'habitatge)
Escriptura de compravenda (en cas de ser titular de l'habitatge)

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Baixa en el Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Padró Municipal d'Habitants

Forma de iniciació

D'ofici o a instància de la persona interessada, indistintament

Materies relacionades

Població

Òrgan competent per a resoldre

Batle