Inscripció o renovació al Padró Municipal d'Habitants d'estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent

Té per objecte renovar la inscripció padronal d'estrangers no comunitaris.

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La renovació es realitzarà cada dos anys, en cas contrari es causarà baixa.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Permís de residència en vigor (en cas de caducitat, presentar sol·licitud de renovació o passaport en vigor, en cas de menors, haurà de comparèixer el pare, la mare o el tutor legal i aportar document identificatiu tant del menor com del representant)

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser resident del municipi

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

En l'acte

Requisits

Ser resident del municipi

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Renovació de la inscripció en el Padró Municipal d'Habitants

Organisme responsable

Padró Municipal d'Habitants

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Immigració, Població

Òrgan competent per a resoldre

Batle