Avisos, queixes i suggeriments

Comunicar l'ajuntament per part dels ciutadans qualsevol tipus de queixa o suggeriment de tipus genèric que vulguin satisfer

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Mitjançant una sol licitud genèrica el ciutadà presentarà un avís, queixa o suggeriment. Aquesta sol·licitud es tramitarà d'acord amb la naturalesa de la petició realitzada.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud

Terminis

-

Lloc

Email: frossello@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Lloc

Email: frossello@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Avís, queixa o suggeriment

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Iniciatives

Òrgan competent per a resoldre

Batlia