Petició de reparació d'elements en la via pública

Demanar als serveis municipals la reparació d'algun element de la via pública que resulti malmès o inutilitzat (clavegueres, semàfors, vorades i voreres, ...)

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud
Si el ciutadà  ho troba necessari pot presentar un fotografia

Òrgan competent per tramitar

Batlia

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenció-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Email: frossello@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí­
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Ser interessat, segons els termes de l'art. 31 de la Llei 30/92

Lloc

Email: frossello@lubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

3 mesos

Requisits

Ser interessat, segons els termes de l'art. 31 de la Llei 30/92

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Tramitació de la petició

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Iniciatives, Via Publica

Òrgan competent per a resoldre

Batlia