Sol·licitud d'informació sobre subvencions

Sol·licitud d'informació sobre les subvencions disponibles en cada any o en cada convocatòria

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud general

Terminis

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

2 mesos.

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

10 dies.

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Informació sobre subvencions

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Ajudes i Subvencions

Òrgan competent per a resoldre

Junta de Govern