Denúncies i reclamacions en assumptes de consum

Presentació d'una denúncia per un assumpte relatiu a consum davant la Direcció General de Consum, que emetran un laude arbitral amb el mateix efecte executiu que una sentència judicial

Destinataris

Persones físiques

Fi de la via administrativa

No

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Full de reclamació, queixa o denúncia
Document justificatiu de la relació comercial (pressupost, tiquet, factura ...)

Terminis

-

Lloc

Email: frossello@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Lloc

Email: frossello@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

-

Terminis

-

Termini màxim per a la notificació

-

Silenci administratiu

Negatiu

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Denúncia presentada

Organisme responsable

Registre

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Consum, Iniciatives

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Consum