Modificació i aprovació de la plantilla

Elaboració de la planificació de Recursos Humans per l'Ajuntament per a cada exercici

Destinataris

Administració

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Cada any s'aprova la plantilla de l'any següent juntament amb els pressupostos, per la qual cosa és necessari incrementar o disminuir els mateixos amb la nova dotació de places

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Cap

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

2 mesos

Requisits

-

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

15 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Revisió de la plantilla

Organisme responsable

Secretaria

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Ple