Convocatòria Junta de Govern

Té per objecte convocar una Junta de Govern per part de l'Alcalde per tractar diferents temes del propi municipi i dels seus ciutadans.

Destinataris

Regidors integrants de la Junta de Govern Local

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Està integrada per l'Alcalde, que la presideix, i regidors nomenats lliurement per ell com a membres de la mateixa. El nombre de regidors membres, no podrà ser superior al terç del nombre legal de membres de la corporació.
El terme de notificació serà com a mínim de 48 hores abans de la celebració de la sessió.
Es realitzen sessions ordinàries els 2º i 4º dilluns de cada mes.

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

-

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Municipis amb població superior a 5.000 habitants, en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o així ho acordi el Ple de l'Ajuntament

Lloc

Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

-

Requisits

Municipis amb població superior a 5.000 habitants, en els de menys quan ho disposi el seu Reglament Orgànic o així ho acordi el Ple de l'Ajuntament

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Convocatòria Junta de Govern

Organisme responsable

Batle

Forma de iniciació

D'ofici

Materies relacionades

Oposicions i funció pública

Òrgan competent per a resoldre

Batle