Sol·licitud de certificats de documents de l'Arxiu

Té per objecte la sol·licitud d'un certificat a l'arxiu municipal

Destinataris

Persones físiques o jurídiques

Fi de la via administrativa

Si

Tràmits

Sol·licitud

Sol·licitud

Documentació

Sol·licitud genèrica
Fotocòpia DNI
Autorització / acreditació

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Lloc

Email: arxiu@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Requisits

Acreditar condició d'interessat o autorització per part de l'interessat

Taxes

Taxa per expedició de documents
Forma de pagament: Autoliquidació de taxa o per transferència bancària

Lloc

Email: arxiu@ajllubi.net.
Fax: 971 52 25 28.
Presencial: Ayuntamiento de Llubí
C/ Sant Feliu, 13
CP 07430.
Telf.: 971 52 20 02.

Termini màxim per a la resolució

1 mes

Requisits

Acreditar condició d'interessat o autorització per part de l'interessat

Terminis

Reposició: 1 mes si l'acte és exprés o 3 mesos si no ho és. Contenciós-Adm: 2 mesos si l'acte és exprés o 6 mesos si no ho fos

Termini màxim per a la notificació

10 dies

Silenci administratiu

-

Finestreta única de la directiva de serveis

No

Resultat

Certificat corresponent

Organisme responsable

Arxiu municipal

Forma de iniciació

A instància de la persona interessada

Materies relacionades

Cultura

Òrgan competent per a resoldre

Batlia