CONCURS DE TRIVIAL

22-Juliol-2019
A LES 21,30 H A LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA C

Els grups han d’estar formats per entre 5 i 8 persones, dues d’elles majors de 16 anys.

Queda prohibida la utilització d’aparells electrònics (mòbils, tauletes, rellotges,...).

Els grups es podran apuntar a la plaça 30 minuts abans de començar.