Aprovació provisional del Catàleg de Patrimoni d'edificis protegits i elements d'interès històric, arquitectònic i paisatgístic de Llubí

19-Novembre-2019