Convocatòria d’ajudes de lloguer 2019

13-Setembre-2019
Aquestes ajudes tenen per objecte facilitar el gaudi d'un habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb escassos recursos econòmics, mitjançant l'atorgament d'ajudes als llogaters, consistents en el finançament d'una part de la renda que el llogater ha de satisfer per l'habitatge llogat.