Es reprèn el mercat

08-Maig-2020
Segons decret de batlia, vist que des del dia 13 d'abril de 2020 s'han reprès activitats no essencials i amb la finalitat de contribuir a la recuperació d'aquest i d'altres sectors de l'economia, es considera adient reprendre l'activitat del mercat (dimarts de 7 h a 14 h).

Recordem que s'ha de seguir amb el compliment de la normativa higiènica sanitària i de distanciament social entre persones i paradetes.