PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

02-Juny-2020
L’ajuntament de Llubí ha desenvolupat un pla de mobilitat urbana sostenible per tal de realitzar un anàlisi de la situació de actual i desenvolupar una diagnosi de la circulació consensuant amb tots els agents implicats les actuacions de millora que cal implementar a més de definir una sèrie de propostes d’actuació encaminades a donar solucions a les problemàtiques actuals al municipi de Llubí.

Al documents adjunts podeu consultar el pla complet i, vos agraïrem que utilitzeu cinc minuts per emplenar la següent enquesta: https://forms.gle/6XhRGcJiDJt8ss3t9