Notícies

27-Juny-2011
Resolució de Batlia
Decret de contractació laboral temporal d'una plaça de socorrista aquàtic.
20-Juny-2011
Organització de la junta de Govern
El Batle-President de l'Ajuntament, el Sr. Joan Ramis Perelló ha dictat els decrets de Batllia que s'adjunten a continuació.