Notícies

21-Juliol-2011
Festes Locals
L'ajuntament Informa:

Al passat plenari ordinari de dia 18 de juliol de 2011 es van aprovar, per unanimitat, les festes locals per a l'any 2012. Dites festes son:
- 10 d'abril (festa de l'Ermita)
- 1 d'agost (Sant Feliu)
21-Juliol-2011
Protecció Civil
L'ajuntament Informa:

Al passat plenari ordinari de dia 18 de juliol de 2011 es van aprovar, per unanimitat, la creació de l'Agrupació Local de Voluntariat de Protecció Civil així com els seus estatuts.
21-Juliol-2011
Reconeixement extrajudicial de crèdit
L'ajuntament Informa: