Notícies

24-August-2020
Concurs per constituir una borsa de treball d’operaris/operàries per la brigada municipal
Al document adjunt trobareu les bases que regiran la convocatòria.
24-August-2020
Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de tributs

D'acord amb el que disposa la Llei, a l'efecte de fer la notificació col·lectiva de les liquidacions corresponents, c

18-August-2020
QUALIFICACIONS DE LES PROVES D’APTITUD PSICOLÒGICA I DE PERSONALITAT DEL PROCÉS SELECTIU DE POLICIA LOCAL

D’acord amb la Base Sisena de les Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal

06-August-2020
Qualificacions prova de desenvolupament procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria de Policia Local
Els aspirants disposen de tres hàbils a partir de l'endemà de la publicació per presentar al·legacions.
06-August-2020
Qualificacions definitives concurs oposició tècnic/a educació infantil
Els interessats disposen de tres dies hàbils des de l'endemà de la publicació per la presentació d'al·legacions.
06-August-2020
QUALIFICACIONS DEFINITIVES CONCURS OPOSICIÓ EDUCADOR/A EDUCACIÓ INFANTIL
Els interessats disposen de tres dies hàbils des de l'endemà de la publicació per la presentació d'al·legacions.