Noticias

04-Febrero-2020
Reglament d'ajudes a esportistes individuals i entitats esportives del municipi de Llubí
El present Reglament té per objecte regular l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament de Llubí a entitats esportives i a esportistes individuals que es trobin empadronats en el municipi de Llubí, per a la seva participació en competicions, ajudant d
14-Enero-2020
Concurs de cartells Rua 2020
L'ajuntament de Llubí convoca un concurs per triar el millor cartell de SA RUA 2020 d'acord amb les bases adjuntes.
26-Noviembre-2019
Pressupost Municipal 2020
Actualitzam dia 12 02 2020 amb el BOIB d'aprovació definitiva Pressupost Municipal 2020.
26-Noviembre-2019
Modificació provisional ordenances
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2019, va acordar la modificació provisional de les següents ordenances:
19-Noviembre-2019
PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA UNA PLAÇA DE POLICIA LOCAL

D’acord amb la “resolución del secretario de estado de política territorial y función pública de medidas a adopta