Notícies

26-Novembre-2019
Pressupost Municipal 2020
Pressupost Municipal per l'exercici de 2020, amb les seves bases d'execució i la plantilla de personal, el qual va ésser aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2019.
26-Novembre-2019
Modificació provisional ordenances
L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2019, va acordar la modificació provisional de les següents ordenances:
18-Novembre-2019
Campanya Setmana Prevenció de Residus
Aquesta setmana, del 16 al 24 de novembre, és la Setmana Europea de Prevenció de Residus i per això s'ha posat en marxa la campanya de reutilització.