CONSTITUCIÓ D'UN BORSÍ DE TREBALL EXTRAORDINARI DE LA CATEGORIA DE PERSONAL DE BRIGADA

25-Juliol-2019
Actualitzat dia 03/10/2019 amb el certificat devolució de la taxa i el llistat definitiu.

Podeu fer l'ingrés de la taxa al número de compte de Cixabank ES93 2100 0167 5102 0000 0696.