Obertura de vial entre l’UAC-2 i el C/ Carretera

14-Febrer-2020
A la plataforma de contractació de l'estat s'ha publicat la licitació per a la obertura del vial entre l’UA-2 i el C/ Carretera.

Als documents adjunts trobareu el projecte i el pressupost.