PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA UNA PLAÇA DE POLICIA LOCAL

19-Novembre-2019

Actualitzat dia 14 01 2020 amb la llista d'admesos i exclosos.